Home
    

Aktuality

Aktuality

Najdete zde nejnovější informace nejen ze světa dotací.

Potřebuje vaše obec vodovod nebo kanalizaci? Další peníze na vodohospodářskou in...
Dalších 30 milionů korun na snížení světelného znečištění v chráněných krajinnýc...
Připravené investice se mohou spustit. Ministerstvo životního prostředí schválil...
Desítky tisíc domácností se budou moci brzy připojit na centrální kanalizaci, či...
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo celkem 24 žádostí o dotaci na demolice ...
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo dotace pro obce v rámci programu Podpor...
Státní fond životního prostředí se v současnosti aktivně podílí na přípravě a ad...
Vzhledem k častým dotazům doplňujeme informace o tom, jak správně nastavit proje...
České republice se podařilo zrychlit čerpání financí z fondů EU a ve srovnání vš...
V boji se smogem pomohou Česku miliony korun z Norských fondů. Státní fond život...
Od roku 2015 se Česká republika potýká s následky poškození lesních porostů, kte...
Voda, voda, voda, to je to, oč tu běží. V červnové Prioritě se vodě věnujeme z r...
Zcela inovativní přístup, jak zadržet vodu v krajině, byl experimentálně vyzkouš...
Technologická agentura ČR (TA ČR) spolu s Ministerstvem životního prostředí ...
Od září se můžete těšit na oblíbené bezplatné semináře Státního fondu životního ...
Od 15. 5. 2020 se výrazně navyšuje finanční podpora na výstavbu vegetačních nebo...
Na mnoha místech ČR získají lidé stabilní přístup ke kvalitní pitné vodě. Obce m...
Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná...
V současné době probíhá na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a ...
Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekono...
Časopis výjimečně nenajdete tento měsíc ve svých poštovních schránkách. Kvůli vy...
Sběrny a provozovatelé autovrakovišť mají další možnost získat příspěvky za ekol...
Evropská komise dnes představila pokračování Investiční iniciativy pro reakci na...
Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje nástroj na financování rozvoje domácíh...
Příspěvky na vyřazená vozidla, která byla ekologicky zlikvidovaná v letech 2018 ...
S ohledem na mimořádnou epidemiologickou situaci a přijatá bezpečnostní opatření...
Energeticky náročné a provozně drahé budovy měst a obcí mohou být opět úspornějš...
Velká Dešťovka je zpátky a s ní dotace na zadržování a hospodaření s dešťovou vo...
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje národní výzvu k podávání žádostí o sp...
Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přiv...
Nevíme, co nám přinese nový rok, ale víme, co přináší lednová Priorita. Ve větší...
Sto milionů určených na rozvoj obcí v národních parcích je pryč. Prostředky z Ná...
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady,...
Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), a...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na kraj...
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo výzvy k podávání žádostí o dotace, kte...
Jen necelé dva měsíce stačily minulý rok k tomu, aby se vyčerpalo 100 milionů ko...
V příštím roce plánujeme vyhlásit 13 výzev k podávání žádostí o dotaci z Operačn...
Evropský týden mobility letos kladl důraz především na bezpečnou chůzi a jízdu n...
13,5 miliony korun podpoří zejména dobrovolnické projekty
Proměnit školní areál na zázemí vhodné pro venkovní výuku a posílit vztah dětí k...
Nejeden stavebník se bude muset od příštího roku zamyslet nad energetickou nároč...
Nejeden stavebník se bude muset od příštího roku zamyslet nad energetickou nároč...
Díky Integrovanému regionálnímu operačnímu programu, který spravuje Ministerstvo...
Školy, školky a jiné dětské kolektivy z oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším s...
Kam s odpadem řeší v dnešní době většina měst, obcí i domácností a odpady jsou t...
Ministerstvo pro místní rozvoj přijímá žádosti o podporu na obnovu obecního a kr...
S účinností od 27. srpna 2019 jsme aktualizovali Pravidla pro žadatele a příjemc...
Na dotace z EU nyní dosáhnout i firmy z oblasti stavebnictví. Přihlaste se na be...
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo Výzvy pro předkládání žádostí o posky...
O celkem 120 milionů korun letos mohou obce požádat na rekonstrukce veřejného os...
Lepší třídění, recyklaci a zpracování odpadů podpoří Ministerstvo životního pros...
Zveřejňujeme aktualizovaný harmonogram dotačních výzev z Operačního programu Živ...
V současné době se celkový převis poptávky v jednotlivých krajích ČR na výměnu k...
Nejnovější výzva dotačního programu Obnovitelné zdroje energie (OZE) přináší řad...
Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří celkem 93 projektů na zhotovení vlastních...
Ve schránkách už brzy najdete letní číslo Priority. Společně s ní vám přijde i b...
16. 7. vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu 3 nové výzvy zaměřené na rekons...
Předseda vlády Andrej Babiš, ministr životního prostředí Richard Brabec a jeho v...
Třetí a zároveň poslední vlna kotlíkových dotací byla vyhlášena v pondělí 15. če...
Jak ekologicky topit, neplýtvat potravinami nebo nevytvářet odpady v běžném živo...
Do našich měst a obcí půjde od Ministerstva pro místní rozvoj více než 20 milion...
Ministr životního prostředí Richard Brabec rozhodl o uvolnění 2,5 miliardy korun...
MPO posunulo vyhlášení několika výzev z OP PIK na druhou polovinu července....
Celkovou částkou 10,3 miliardy korun podpoří Integrovaný regionální operační pro...
Úspory energií v nemocnici v Novém Městě na Moravě, rekonstrukce hasičské zbrojn...
Celkem 66 projektů podpoří Ministerstvo pro místní rozvoj v roce 2019 v rámci Ná...
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotace v rámci programu Podpora revitali...
Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy ...
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) dnešním dnem (20.5. 2019) začíná přijímat žád...
Z evropských fondů přitékají další peníze na ekologii měst a obcí a jejich úspor...
Ministerstvo pro místní rozvoj spustí nový dotačně-úvěrový program Výstavba. Pro...
Zájem o kotlíkové dotace je na severu Moravy enormní. Původně vyčleněná částka p...
V sobotu 4. května si připomínáme Mezinárodní den hasičů. Tento den vzdáváme h...
Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo akce určené k financování na podporu by...
Fasáda, okna, dveře, osvětlení, to vše a nejen to může ozdobit veřejnou budovu i...
Vlastníci bytových domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou...
V úterý 16. dubna se sešla v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze Rada pro Evropské...
Ministr životního prostředí schválil investice pro zlepšení kvality života obyva...
Na 7. dubna připadá Světový den zdraví, který každoročně vyhlašuje Světová zdrav...
Zdá se, že vodu do vyprahlé krajiny nevrátí ani přívaly sněhu ani jarní tání. Ne...
Díky úpravě Metodických pokynů SFŽP ČR pro zajištění pohledávek mohou zejména ob...
V pondělí 1. dubna odstartuje v krajích třetí a poslední vlna kotlíkových dotací...
Právě dnes slavíme Den učitelů, který je spojen s výročím narození Jana Amose Ko...
Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes představil vládě nový program na...
Světový den vody, který připadá na dvaadvacátý březen, má pro letošní rok motto ...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Program nadnárodní spolupráce tzv. Interreg CENTRAL EUROPE vyhlásil v tomto týdn...
Již po páté se letos na přelomu května a června koná Evropský týden udržitelného...
Ministerstvo životního prostředí České republiky vyhlašuje výzvu pro příjem žádo...
Ministerstvo životního prostředí a Český statistický úřad v roce 2019 významně o...
Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo stanovisko k vlivům na životní pros...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Ministerstvo životního prostředí uspořádalo setkání zástupců Evropské banky pro ...
Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na z...
Ministerstvo životního prostředí po pečlivé a náročné přípravě zaznamenalo velk...
Od 1. února je možné podávat žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat ...
O dotace na podporu obcí v národních parcích je velký zájem, vyhrazených 100 mi...
Poslední šance, jak si vyměnit starý a neefektivní kotel na uhlí za moderní stro...
Zájemci o podporu například veřejné dopravy, opravy silnic nebo kulturních památ...
Ministerstvo životního prostředí umožní dalším desítkám tisíc domácností pořídit...
Na tři desítky obcí po celé ČR se již brzy pustí do budování kanalizací a čistír...
Žádosti o výhodnou půjčku z prostředků EU na projekty snižující environmentální ...
Města a obce mají novou šanci výhodně pořídit auta na alternativní pohony. Již p...
Přibližně 5,2 miliardy korun získá Integrovaný regionální operační program (IROP...
Obecní dům, klubovna pro spolky, hasičská zbrojnice, knihovna či park. Tyto obje...
Pro obce a kraje postižené živelní pohromou Ministerstvo pro místní rozvoj v rá...
Právě byly vyhlášeny národní dotace na podporu rozvoje obcí a měst. Kromě dotačn...
V Praze proběhlo 19.–20. listopadu Výroční setkání s Evropskou komisí k programo...
Dnešním dnem se otevírá příjem žádostí o podporu pro rok 2019 v programu Bezbari...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organ...
V desítkách obcí po celé ČR se už brzy rozeběhnou stavební práce. Ministr život...
Není příjemné bydlet či pracovat u podniku, který vypouští do okolí zápach. I kd...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Rekordní částka na dotace pro regionální rozvoj, která čítá téměř dvě miliardy k...
Plánujete bydlet ve vlastním domě? Od pátku 9. do neděle 11. listopadu máte jedi...
Na 65 žadatelů o dotaci z Operačního programu Životní prostředí se může radovat....
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Po roce vypisuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životn...
Obyvatele řady měst a obcí stále obtěžuje zápach z průmyslových areálů a jiných ...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Ministerstvo životního prostředí dnes spustilo dotační výzvu s alokací 5 milionů...
Národní orgán pro koordinaci zahajuje konzultace k architektuře programů pro nov...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Celková produkce a nakládání v ČR V roce 2017 Česká republika vyprodukovala...
Obce, kraje a další subjekty mohou od října čerpat z Operačního programu Životní...
Zajímává vás, jaké výzvy budou nově otevřeny v příštím roce v Operačním programu...
Ministerstvo životního prostředí mění podmínky programu Dešťovka a přidává do ně...
Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová vyjednala navýšení rozpočtu ministe...
Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační p...
Doslova revoluční nabídku přichystalo Ministerstvo životního prostředí spolu se ...
Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační p...
V programu RE:START, který se snaží napomoci nejvíce postiženým krajům naší repu...
V létě přitekly z Evropské unie poslední peníze na kanalizace a čistírny odpadní...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační p...
V Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká repu...
Informujeme o změnách v oblasti podpory energetických úspor na budovách veřejnéh...
Dvě nové dotační výzvy z Operačního programu Životní prostředí vyhlašuje Ministe...
Obce se mohou pustit do stavby nových vodovodů, sběrných dvorů, třídicích linek,...
Během září proběhne napříč Českou republikou sedm dnů otevřených dveří u příjemc...
Od 1. srpna mohou obce žádat o podporu na pořízení či aktualizaci studií systému...
Zlepšit vztah dětí a veřejnosti k ochraně životního prostředí, prohloubit odborn...
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) po 13 letech hodnotila st...
Evropské prostředky pomohou více než stovce obcí vyřešit problém s čištěním odpa...
V rámci OP PIK vyhlásilo MPO dne 22. 6. 2018 v pořadí již III. Výzvu programu po...
Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, vyhlásilo dne 29. června 2...
Dalších 125 projektů za více než 1,36 miliardy korun bude podpořeno díky významn...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Zatímco suché jaro trápí vodohospodáře a zemědělce, stavebníci se radují. Naplno...
V pondělí 30. dubna jednali v prostorách Úřadu vlády ministři a další partneři n...
Obce do tří tisíc obyvatel i v letošním roce dostanou od Ministerstva pro místní...
Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy ...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Další desítky měst a obcí ušetří statisíce korun a získají novou tvář. Na energe...
Více než 400 nových pečovatelských bytů a bytů v komunitním domě seniorů vznikne...
Ministerstvo pro místní rozvoj v pondělí 26. března uspořádalo již podruhé Kulat...
Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodi...
Přes 280 kilometrů nových cyklostezek, cyklotras, singletracků, nebo také pěších...
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo prostřednictvím Integrovaného regionáln...
Za téměř 2,9 miliardy korun bude díky Integrovanému regionálnímu operačnímu prog...
Úspora energií, sledování kvality ovzduší, předcházení odpadů a protipovodňová o...
Více než 342 milionů korun rozdělí Integrovaný regionální operační program, kter...
Společnost JIP - PROJEKT servis, s.r.o. se sídlem v Praze poskytuje služby veřej...
Ke dni 31. 1. 2018 byla zveřejněna 16. verze Pravidel pro žadatele a příjemce po...
Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách Operač...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Státní fond životního prostředí ČR zahájil financování projektů na základě předl...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro ...
Připravili jsme pro vás nové webové stránky, kde najdete všechny potřebné inform...
Program nadnárodní spolupráce tzv. Interreg CENTRAL EUROPE vyhlásil v tomto týdn...
Program nadnárodní spolupráce tzv. Interreg CENTRAL EUROPE vyhlásil v tomto týdn...
Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo stanovisko k vlivům na životní pros...
Ministerstvo životního prostředí připravuje další razantní kroky v adaptaci na z...
Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo stanovisko k vlivům na životní pro...
Ministerstvo životního prostředí dnes vydalo stanovisko k vlivům na životní pros...