Home
    
Aktuality
/
<
>
Aktualizovali jsme Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014+ (16.verze)
31 / 01 / 2018

Ke dni 31. 1. 2018 byla zveřejněna 16. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Přehled všech provedených změn naleznete v úvodu dokumentu. Mezi ty nejpodstatnější patří zpřesnění informace týkající se trestního stíhání žadatele, doplnění postupů k fakturaci a k administraci pozastávek a úpravy v povinných podkladech k žádostem o podporu, např. pro PO 4 došlo k doplnění o informace týkající se dočasných staveb.

 

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory OPŽP 2014–2020 naleznete zde

Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, či...
Nevíme, co nám přinese nový rok, ale víme, co přináší lednová Priorita. Ve větších městech, kde se h...
Sto milionů určených na rozvoj obcí v národních parcích je pryč. Prostředky z Národního programu Živ...
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až d...
Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zb...
Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu ...