„Přímo na místě jsem viděl škody, které obce utrpěly, a z kterých se ještě nemohly vzpamatovat. Starostové chystají žádosti o dotace na obnovu poničeného obecního majetku, kde pro ně máme zhruba 1,3 miliardy korun. Chtějí mít vše precizně připraveno, a proto příjem žádostí prodloužíme o dva měsíce do června tohoto roku. Budou tak mít na přípravu více času. Velmi jim děkuji za obětavost a práci, kterou pro občany ve svých obcích dělají,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a dodal: “Zároveň pracujeme na podpoře samosprávám na úhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s pracemi při odstraňování škod po řádění tornáda, případně nákladů na výstavbu nových objektů v jiných lokalitách, kdy stávající poškozené budovy není efektivní opravovat.”

„Program na Obnovu krajského a obecního majetku po živelních pohromách vyhlašujeme každý rok s alokací v řádu nižších stamilionů. Loňské tornádo na Jižní Moravě byl však extrém, který si vyžádal daleko vyšší finanční alokaci,“ uvedl náměstek sekce evropských a národních programů Zdeněk Semorád. Více zde.