Home
    
Aktuality
/

Dalších 16 milionů euro putuje na společné projekty ČR a Slovenska

<
>
Dalších 16 milionů euro putuje na společné projekty ČR a Slovenska
20 / 08 / 2018

V Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika bylo schváleno dalších šestnáct projektů ve výši cca 16,1 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jsou určeny především ke zvýšení atraktivního kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu. Dosud tak bylo schváleno celkem 87 projektů ve výši 62,8 mil. EUR, což činí cca 70 % alokace.

Zahájen tak bude například projekt „Zlepšení dopravní dostupnosti Myjavska a Horňácka“, který se týká okresů Myjava a Hodonín v těsné blízkosti česko-slovenské hranice. Na české straně dojde k rekonstrukci silnice III/49918 – Kuželov v délce 2,95 km v úseku od křižovatky se silnicí I/71 do obce Kuželov. Silnice vede přímo ke kulturní památce Kuželovský mlýn, kde bude umístěna informační tabule propagující přírodní a kulturní památky Myjavska a Horňácka. Na slovenské straně bude rekonstruován úsek silnice II/499 Brezová pod Bradlom – státní hranice v délce 4,43 km od křižovatky se silnicí III/1189 do města Myjava.

 

Další informace a projekty zde.

Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, či...
Nevíme, co nám přinese nový rok, ale víme, co přináší lednová Priorita. Ve větších městech, kde se h...
Sto milionů určených na rozvoj obcí v národních parcích je pryč. Prostředky z Národního programu Živ...
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až d...
Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zb...
Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu ...