Home
    
Aktuality
/

IROP již rozdělil více než 100 miliard do regionů po celé České republice

<
>
IROP již rozdělil více než 100 miliard do regionů po celé České republice
14 / 11 / 2019

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překročil významný kulatý mezník. Již více než 100 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo rozděleno mezi 6 567 projektů po celé České republice. V přepočtu je tak na projekty rozděleno 79 % prostředků, které má IROP k dispozici. Z rozdělených peněz pak již bylo proplaceno příjemcům bezmála 40 miliard korun.

IROP je program zaměřený na vylepšení kvality života v různých částech České republiky. Oblastmi, do nichž podpora směřuje, jsou silnice II. třídy, dopravní obslužnost, Integrovaný záchranný systém, sociální integrace, sociální podnikání, zdravotnická zařízení s důrazem na špičkovou specializovanou péči, vzdělávání, kulturní památky a muzea a další. Díky širokému rozpětí podporovaných témat v IROP vzniká množství projektů, které přispívají ke zkvalitnění života v regionech, a jejich obyvatelé již nyní mohou využívat jejich přínosy. Peníze z EU tak napomohou nárůstu např. 886 km nově zrekonstruovaných silnic II. třídy, bude zrekonstruováno 154 památek, zrekonstruuje nebo se nově postaví 120 stanic integrovaného záchranného systému nebo podpoří rozšíření nebo vybudování 485 mateřských školek,“ uvedla na tiskové konferenci ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Vice zde

Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, či...
Nevíme, co nám přinese nový rok, ale víme, co přináší lednová Priorita. Ve větších městech, kde se h...
Sto milionů určených na rozvoj obcí v národních parcích je pryč. Prostředky z Národního programu Živ...
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až d...
Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zb...
Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu ...