„Jsem ráda, že se nám i vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci s covid-19 podařilo vyhlásit výzvu určenou na modernizaci a vybavení našich krajských hygienických stanic a laboratoří. Nemocnice si budou moci pořídit např. laboratorní vybavení a informační systém pro podporu testování ve školách,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Na boj s covid-19 se podařilo získat dodatečné prostředky z Evropské unie v rámci tzv. 2. tranše. Díky ní můžeme z peněz EU zafinancovat všech 97 nemocnic v objemu 18,6 mld. Kč, jejichž projekty byly předloženy do 98. výzvy zaměřené na podporu klíčových lékařských pracovišť jako JIP, ARO, interny, kardiologie. I v  této 98. výzvě bylo umožněno modernizovat a vybavovat laboratoře. Díky REACT- EU výzvám tak přispějeme k efektivnějšímu boji s covid-19 a jinými infekčními onemocněními,“ dodala ministryně. Více zde.