Home
    
Aktuality
/

MMR: Více než 22,2 miliardy už je z integrovaných nástrojů rozděleno na rozvoj území České republiky

<
>
MMR: Více než 22,2 miliardy už je z integrovaných nástrojů rozděleno na rozvoj území České republiky
10 / 11 / 2020

Modernizace základních škol, pořízení nízkopodlažních trolejbusů, vybavení požárních zbrojnic, nové chodníky, modernizace a rekonstrukce silnic, oživení národních kulturních památek nebo posílení sociálních služeb ? to všechno jsou příklady investic, které směřují do projektů podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím integrovaných nástrojů. IROP rozdělil 22,2 miliardy korun, což představuje přes 80 % rezervovaných prostředků.

„Díky pečlivému mapování potřeb v územích jsou prostředky smysluplně a efektivně vynaloženy na projekty, které dané oblasti opravdu potřebují,“ říká Zdeněk Semorád, náměstek Sekce evropských a národních programů ministerstva pro místní rozvoj.

Integrované nástroje jsou inovativnější formou využívání finančních prostředků Evropské unie, které spolu s běžnými dotacemi pomáhají podpořit rozvoj specifických typů území, spolupráci jednotlivých subjektů a zároveň přispívají k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétními nástroji jsou v metropolitních oblastech a aglomeracích integrované územní investice (ITI), v městských aglomeracích integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) zaměřený na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS). Více zde.

Jak se připravit na změnu klimatu, jak zlikvidovat starou ekologickou zátěž nebo jak se postavit k o...
Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálníh...
Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlav...
Do několika desítek obecních rozpočtů přiteče 45 milionů korun na projektovou přípravu kanalizací a ...
V české krajině porostou nově desítky tisíc listnatých stromů. Lidé aktivně využívali dotace na jeji...
Integrovaný regionální operační program (IROP) k dnešnímu dni poskytl dotaci 981 projektům za více n...