Home
    
Aktuality
/

MMR: Více než 22,2 miliardy už je z integrovaných nástrojů rozděleno na rozvoj území České republiky

<
>
MMR: Více než 22,2 miliardy už je z integrovaných nástrojů rozděleno na rozvoj území České republiky
10 / 11 / 2020

Modernizace základních škol, pořízení nízkopodlažních trolejbusů, vybavení požárních zbrojnic, nové chodníky, modernizace a rekonstrukce silnic, oživení národních kulturních památek nebo posílení sociálních služeb ? to všechno jsou příklady investic, které směřují do projektů podpořených z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prostřednictvím integrovaných nástrojů. IROP rozdělil 22,2 miliardy korun, což představuje přes 80 % rezervovaných prostředků.

„Díky pečlivému mapování potřeb v územích jsou prostředky smysluplně a efektivně vynaloženy na projekty, které dané oblasti opravdu potřebují,“ říká Zdeněk Semorád, náměstek Sekce evropských a národních programů ministerstva pro místní rozvoj.

Integrované nástroje jsou inovativnější formou využívání finančních prostředků Evropské unie, které spolu s běžnými dotacemi pomáhají podpořit rozvoj specifických typů území, spolupráci jednotlivých subjektů a zároveň přispívají k vyrovnání územních rozdílů. Konkrétními nástroji jsou v metropolitních oblastech a aglomeracích integrované územní investice (ITI), v městských aglomeracích integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) zaměřený na venkovský prostor se zapojením místních akčních skupin (MAS). Více zde.

Česká republika poskočila na 11. místo v žebříčku Evropské komise srovnávající čerpání evropských fo...
Efektivní nakládání s dešťovou vodou se stává prioritou pro čím dál tím větší počet obcí a měst v zá...
Ministr životního prostředí podepsal podporu 1,4 miliardy korun prvním šesti projektům doporučeným R...
Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje speciální finanční zdroje z evropských fondů, tzv. RE...
Jedna z prvních dotačních výzev z Modernizačního fondu HEAT č. 2/2021, určená vlastníkům velkých tep...
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu z podprogramu technická infrastruktura. Obcím to pomů...