Home
    
Aktuality
/

MMR zahájilo konzultaci k návrhu struktury operačních programů pro období 2021-2027

<
>
MMR zahájilo konzultaci k návrhu struktury operačních programů pro období 2021-2027
10 / 10 / 2018

Národní orgán pro koordinaci zahajuje konzultace k architektuře programů pro novou finanční perspektivu po roce 2020. Konzultace budou probíhat během října. Vláda by k návrhu měla zaujmout stanovisko do konce roku 2018.

Česká republika se aktivně podílí na diskuzích o příštím programovém období od jejich začátku v roce 2016. Stěžejním pro přípravu programů bylo zveřejnění návrhů legislativy k rozpočtu a politice soudržnosti Evropskou komisí během května a června letošního roku. Evropská komise v ní stanovuje pět cílů, ke kterým by podpora z evropských fondů měla přispívat. Na národní úrovni se pak tyto cíle odráží v dokumentu Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 a v nastavení a počtu programů.

 

Více informací v článku zde.

Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, či...
Nevíme, co nám přinese nový rok, ale víme, co přináší lednová Priorita. Ve větších městech, kde se h...
Sto milionů určených na rozvoj obcí v národních parcích je pryč. Prostředky z Národního programu Živ...
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až d...
Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zb...
Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu ...