Home
    
Aktuality
/

MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu - výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů

<
>
MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu - výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů
26 / 02 / 2021

Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a MŽP s názvem Sázíme budoucnost. Výsadbu stromů v zastavěných částech měst a obcí podporuje i nadále z Národního programu Životní prostředí.

Ministerstvo nově otevírá příjem žádostí konkrétně do dvou podprogramů, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C). I nadále pokračuje podpora výsadby listnatých stromů na veřejných prostranstvích měst a obcí, a to z dotační výzvy 9/2019 Národního programu Životní prostředí.

Zlepšování krajiny

V podprogramu PPK B, který slouží širokému okruhu žadatelů, včetně měst a obcí, místních spolků, neziskových organizací, fyzických a právnických osob, mohu zájemci žádat o dotace na obnovu a tvorbu tůní a mokřadů, obnovu starých krajinných struktur v podobě alejí nebo remízů, opatření na podporu zvláště chráněných druhů a jejich biotopů či likvidaci invazních druhů rostlin. Podpořené projekty pomáhají zlepšit zadržování vody v krajině nebo utváření mikroklimatu. A tím pomáhají boji se suchem i s erozí. Více zde.

Integrovaný regionální operační program (IROP) k dnešnímu dni poskytl dotaci 981 projektům za více n...
Inovativní postupy v ochraně životního prostředí či aplikaci vědecko-výzkumných projektů do praxe po...
Aktuální pátý díl ze série podcastů Ministerstva pro místní rozvoj se věnuje Operačnímu programu Živ...
Obce s rozšířenou působností a kraje mohou udělat další krok k čistšímu ovzduší. Mohou získat peníze...
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace. Připraveno je pro ...
Více než 200 schváleným projektům umožní 300 milionová dotace okamžitý přístup k pitné vodě, moderni...