Home
    
Aktuality
/

OPŽP ochrání obce před povodněmi, sesuvy a padajícími skalami

<
>
OPŽP ochrání obce před povodněmi, sesuvy a padajícími skalami
16 / 04 / 2018

Především obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) přispějí na zpracování digitálních povodňových plánů, analýzy odtokových poměrů, pořízení protipovodňových varovných systémů i nápravu nebezpečných svahových nestabilit.

Žádosti o dotace mohou kraje, obce a jejich dobrovolné svazky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace a další subjekty podávat od května na Státní fond životního prostředí ČR. Přihlásit můžou projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů. Dotace získají na vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni. Zároveň rezort pomůže s řešením následků povodní a přívalových dešťů a prostředky pošle i na sanaci svahových nestabilit, jako jsou sesuvy půdy či řícení skal.


Příjem žádostí startuje 2. května a potrvá do 2. července 2018.

 

Více informací o dotace zde

Obcím ležícím na území národních parků se otvírá další možnost, jak získat peníze na zlepšení vybave...
Další desítky obcí postižených suchem získaly podporu na vybudování či zkapacitnění nových zdrojů pi...
Modernizace základních škol, pořízení nízkopodlažních trolejbusů, vybavení požárních zbrojnic, nové ...
Obce a kraje mají šanci zvýšit bezpečnost svých obyvatel před extrémy počasí. Nové dotace z Operační...
Sítě BiodivERsA a Water JPI otevírají mezinárodní výzvu BiodivRestore Call 2020, jejímž cílem je pod...
Nestátní neziskové organizace mohou získat až 250 000 korun z Programu na podporu projektů NNO na ne...