Home
    
Aktuality
/

Příjemci evropských dotací už mají zasmluvněno skoro 96 % prostředků programového období 2014-2020

<
>
Příjemci evropských dotací už mají zasmluvněno skoro 96 % prostředků programového období 2014-2020
05 / 02 / 2021

Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo 4. února první letošní online setkání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rady) na pracovní úrovni. Členové Rady na svém pravidelném setkání projednali pokrok v čerpání evropských fondů i stav přípravy programového období 2021-2027, včetně návrhu alokací operačních programů.

„Aktuální data k čerpání ukazují, že čeští žadatelé o evropskou podporu už mají tzv. pod smlouvou skoro 600 miliard korun, to je téměř 96 procent z celkové částky, kterou Česko disponuje v programovém období 2014-2020. Zároveň čeští příjemci do konce prosince obdrželi už skoro 386 miliard korun, což je 62 % celkové alokace,“ informovala náměstkyně pro řízení sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů Daniela Grabmüllerová. „V celounijním žebříčku, ve kterém Evropská komise srovnává množství prostředků proplacených členským zemím, se nám podařilo dosáhnout 14. pozice,“ dodala náměstkyně Grabmüllerová. Více zde.

Jak se připravit na změnu klimatu, jak zlikvidovat starou ekologickou zátěž nebo jak se postavit k o...
Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálníh...
Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlav...
Do několika desítek obecních rozpočtů přiteče 45 milionů korun na projektovou přípravu kanalizací a ...
V české krajině porostou nově desítky tisíc listnatých stromů. Lidé aktivně využívali dotace na jeji...
Integrovaný regionální operační program (IROP) k dnešnímu dni poskytl dotaci 981 projektům za více n...