Home
    
Aktuality
/

Připravte si projekty proti suchu, dotace běží do března

<
>
Připravte si projekty proti suchu, dotace běží do března
19 / 02 / 2021

Nové programové období Operačního programu Životní prostředí se naplno rozjede začátkem příštího roku. Už nyní ale rezort MŽP nabízí obcím, městům a dalším žadatelům 100 milionů na kompletní projektovou přípravu opatření, která jim pomůžou lépe se adaptovat na změny klimatu, efektivně zadržovat vodu v krajině a předcházet rozlévání vodních toků a vzniku povodní. Předem nachystané projekty zajistí rychlejší čerpání evropských dotací a žadatelům usnadní vlastní podání žádosti do OPŽP. Žádosti je možné podávat do konce března.

Finance na projektovou přípravu mohou zájemci čerpat z Národního programu Životní prostředí. Dotace jsou určené na zpracování kompletní dokumentace, díky které pak žadatel získá peníze na samotnou realizaci z evropských fondů. Výzva cílí především na obce, které tak mohou začít pracovat na lepším hospodaření se srážkovou vodou, obnovu ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů a realizaci přírodě blízkých opatření cílených na zpomalení povrchového odtoku vody a protierozní ochranu. Více zde.

Integrovaný regionální operační program (IROP) k dnešnímu dni poskytl dotaci 981 projektům za více n...
Inovativní postupy v ochraně životního prostředí či aplikaci vědecko-výzkumných projektů do praxe po...
Aktuální pátý díl ze série podcastů Ministerstva pro místní rozvoj se věnuje Operačnímu programu Živ...
Obce s rozšířenou působností a kraje mohou udělat další krok k čistšímu ovzduší. Mohou získat peníze...
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace. Připraveno je pro ...
Více než 200 schváleným projektům umožní 300 milionová dotace okamžitý přístup k pitné vodě, moderni...