Home
    
Aktuality
/

Program Prostředí pro život nabízí 150 milionů korun na výzkum sucha a změny klimatu

<
>
Program Prostředí pro život nabízí 150 milionů korun na výzkum sucha a změny klimatu
07 / 05 / 2021

Do konce června je otevřená již pátá veřejná soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí v programu Prostředí pro život. Pro výzkumné týmy je připraveno dalších 152 miliónů korun na 32 prioritních cílů, například právě ochrany půdy před erozí. Program vyhlašuje Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí.

„V ochraně životního prostředí potřebujeme další výzkum v celé řadě tematických oblastí. Nejen v ochraně půdy a vůbec přírody a krajiny, ale i v takzvané technické ochraně prostředí. Stále větší pozornost věnujeme i společenskovědním aspektům. Zajímá nás například hodnocení příspěvku různých veřejných výdajů na dosahování cílů udržitelného rozvoje nebo pojištění environmentálních rizik zejména ve spojitosti s dopady změny klimatu,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec.

Pátá veřejná soutěž programu Prostředí pro život je otevřena pro podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Jeho cílem je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí upřesnilo témata v 32 prioritních výzkumných cílech. Osm z nich je přímo zaměřeno na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace na změnu klimatu, tak na omezování příspěvku ke změně klimatu (mitigace). Více zde.

Modernizační fond rozjíždí svá kola naplno, po teplárnách přichází na řadu fotovoltaika. Ambiciózní ...
Od zítřka startuje příjem žádostí do nové dotační výzvy na opatření pro zmírnění dopadů klimatické z...
Státní fond životního prostředí ještě před spuštěním příjmu žádostí v rámci prvních výzev z programu...
Na 290 projektů zaměřených na kulturu v hodnotě 12,7 miliardy korun podpořil v letech 2014-2020 Inte...
Jak se připravit na změnu klimatu, jak zlikvidovat starou ekologickou zátěž nebo jak se postavit k o...
Zajistit rychlý přechod tepláren na čisté zdroje energie, ze kterých budou teplo vyrábět, to je hlav...