Home
    
Aktuality
/
<
>
Rekordních 30 milionů korun nabídne program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
03 / 06 / 2021

Od zítřka startuje příjem žádostí do nové dotační výzvy na opatření pro zmírnění dopadů klimatické změny. Zájemci mohou žádat o příspěvek například na výsadbu stromořadí, mezí a remízků či extenzivních sadů a také na budování vodních prvků jako jsou tůně a mokřady, které podporují přirozený vodní režim v krajině. Letos výzva nabízí 30 milionů korun, což je třikrát více než vloni. Za dvanáct let trvání tohoto programu vzniklo v české krajině na 1140 přínosných projektů.

Podpora se týká opatření, která přispívají k adaptaci na změnu klimatu a posílení ekostabilizačních funkcí krajiny. Zájemci mohou žádat o dotace na obnovu krajinných struktur nebo na budování vodních prvků, které podporují přirozený vodní režim v krajině. Program podpoří také diverzifikaci lesních porostů výsadbou a ochranou druhově vhodných dřevin, opatření k omezení fragmentace krajiny a na podporu biodiverzity formou vhodného managementu či ochranou přirozených biotopů.

Program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny je tradiční ekonomický nástroj Ministerstva životního prostředí pro péči o přírodu a krajinu s dvanáctiletou tradicí. Mezi lety 2009 - 2018 díky němu vzniklo přes 1000 projektů za zhruba 130 milionů korun, nejvíce z nich se zaměřilo na výsadbu dřevin a tvorbu tůní. V roce 2019 byl schválen nový programový dokument na období 2019 – 2023, během uplynulých dvou let tak získalo podporu dalších 140 projektů za 17 milionů korun. Více zde.

Likvidace a znovuvyužití stavebního materiálu a odpadů z dočasných skládek, které vznikají úklidem p...
Více než 700 přijatých žádostí v dotační výši přes jednu miliardu korun, taková je bilance právě uko...
Vláda dnes (19. 7. 2021) schválila Strategii rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030 a pr...
Modernizační fond rozjíždí svá kola naplno, po teplárnách přichází na řadu fotovoltaika. Ambiciózní ...
Státní fond životního prostředí ještě před spuštěním příjmu žádostí v rámci prvních výzev z programu...
Na 290 projektů zaměřených na kulturu v hodnotě 12,7 miliardy korun podpořil v letech 2014-2020 Inte...