Home
    
Aktuality
/

Termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019

<
>
Termíny pro podávání žádostí o platby v OPŽP ke konci roku 2019
14 / 11 / 2019

Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zbytečných odkladů podávali Zprávy o realizaci spolu se Žádostmi o platby (dále jen „ZoR a ŽoP“) u projektů s již vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace/Rozhodnutím o poskytnutí dotace (změna).

Termíny pro podání ZoR a ŽoP:

  • Projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 31. 10. 2019 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 15. 11. 2019,
  • Projekty, které budou financovat významnější částky ještě během listopadu 2019 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 2. 12. 2019.

Vzhledem k časové náročnosti procesu kontroly upozorňujeme, že rychlá administrace je možná pouze u bezchybných ZoR a ŽoP. Aby nedocházelo k pozastavení administrace z důvodu případných nedostatků, a tímto k neproplacení v letošním roce, je na www.opzp.cz zveřejněna příručka, která poradí příjemcům, jak správně vyplnit ZoR a ŽoP. Více zde

Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, či...
Nevíme, co nám přinese nový rok, ale víme, co přináší lednová Priorita. Ve větších městech, kde se h...
Sto milionů určených na rozvoj obcí v národních parcích je pryč. Prostředky z Národního programu Živ...
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až d...
Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu ...
Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, překr...