"Musím říci, že vůle najít řešení byla velmi silná. Společně jsme řešili problémy firem, které byly zasaženy opatřeními minulé vlády, tedy segmentu cestovního ruchu, ale i stravovacích zařízení a hotelů, malých a středních firem ve službách, či pořadatelů kulturních akcí. Cílem je pomoci skutečně těm drobným a nejpostiženějším podnikatelům. Sám řeším ještě pomoc lázeňství, kde nejprve potřebuji výsledky čerpání programu voucherů pro lázně," uvedl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a doplnil: „v průběžných debatách se nám podařilo dosáhnout suboptimálního výsledku. Je jasné, že všichni nemohou být  spokojeni, ale vzhledem ke stavu veřejných financí a zjištění struktury čerpaných prostředků, je to zodpovědný a z pohledu státu realistický přístup.“