Home
    
Aktuality
/

Zjednodušili jsme půjčky zejména pro obce, města a dobrovolné svazky obcí

<
>
Zjednodušili jsme půjčky zejména pro obce, města a dobrovolné svazky obcí
01 / 04 / 2019

Díky úpravě Metodických pokynů SFŽP ČR pro zajištění pohledávek mohou zejména obce, města, dobrovolné svazky obcí a další příjemci požádat SFŽP ČR o vyvázání, snížení hodnoty či jinou změnu stávajícího zajištění nesplacené půjčky.

Předmětem aktualizace Metodických pokynů SFŽP ČR pro zajištění pohledávek (dále jen „MP“ nebo „metodické pokyny“) je sjednocení postupů SFŽP ČR při administraci požadavků příjemců podpory na změny sjednaného zajištění půjček poskytnutých v rámci Výzev č. 1 – 3/2016 PU, Výzvy č. 1/2017  IFN a všech dříve poskytnutých půjček nesplacených k 31. 12. 2018. Více zde.

Do páteční půlnoci mohli starostové obcí zažádat o dotace na nové vodovody, přivaděče pitné vody, či...
Nevíme, co nám přinese nový rok, ale víme, co přináší lednová Priorita. Ve větších městech, kde se h...
Sto milionů určených na rozvoj obcí v národních parcích je pryč. Prostředky z Národního programu Živ...
O dotace na výstavbu a modernizaci zařízení, která materiálově využívají odpady, je možné žádat až d...
Žádáme všechny příjemce dotací z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), aby průběžně a bez zb...
Více než 40 tisíc žádostí s požadavkem na 4,2 miliardy korun už dorazilo na krajské úřady od startu ...