Home
    
Aktuality
/

Zvyšujeme dotaci na zelené střechy

<
>
Zvyšujeme dotaci na zelené střechy
15 / 05 / 2020

Od 15. 5. 2020 se výrazně navyšuje finanční podpora na výstavbu vegetačních neboli zelených střech z programu Nová zelená úsporám. Místo původních 500 Kč dosahuje nově příspěvek 800 Kč na metr čtvereční její půdorysné plochy. Navýšení se bude týkat nejen všech žadatelů, kteří žádost podají po tomto datu, ale i všech již podaných žádostí, které dosud nebyly vyplaceny.

Střechy pokryté vegetací mají pozitivní přínos jak pro samotné majitele budov, tak i pro své okolí. Díky tepelně izolačním vlastnostem šetří výdaje za energie, ochlazují budovy, ale také snižují odtok dešťové vody, prašnost i hlučnost, přispívají ke zvyšování vlhkosti a celkově lepšímu klimatu v obcích a městech.

O příspěvek na výstavbu vegetačních střech lze žádat v programu Nová zelená úsporám v rámci energeticky úsporných rekonstrukcí či staveb rodinných a bytových domů. Podpora se poskytuje formou fixní dotace nově ve výši 800 Kč/m2 plochy vegetačního souvrství střechy a vztahuje se na výstavbu extenzivních, polointenzivních a také intenzivních zelených střech.

Od září se můžete těšit na oblíbené bezplatné semináře Státního fondu životního prostředí ČR. Připra...
Technologická agentura ČR (TA ČR) spolu s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) připravila dal...
Na mnoha místech ČR získají lidé stabilní přístup ke kvalitní pitné vodě. Obce mohou díky dotacím bu...
Sucho v České republice se prohlubuje. Nedostatek srážek a zvyšující se průměrná teplota zvyšují def...
V současné době probíhá na regionálních pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, na správ...
Dalším programem, který pomůže zmírnit dopady koronavirové krize na českou ekonomiku, je Nová zelená...